Otoci - predvodnici čiste energije

Nositelj projekta: Pokret Otoka / Island Movement

Odgovorna osoba: Maja Jurišić 

2022

Nominacija

HR

Civilno društvo / Društvena ekonomija

O čemu je riječ?

Projekt energetske tranzicije hrvatskih otoka počeo je 2018. godine kad je u suradnji s Tajništvom za otoke agendu za prijelaz na čistu energiju izradio Cresko-Lošinjski arhipelag, potom Korčula, Hvar i Brač, a ove se godine pridružuju otoci Grada Zadra, Grada Dubrovnika i Dugi otok. Inovativnost projekta je uključivanje svih otoka i svih razina otočkih zajednica - stanovnika, obrtnika, poduzetnika, organizacija civilnog društva i donositelja odluka u ispunjavanje jedinstvenog cilja, što je presedan na otocima i svrstava dislocirana ruralna područja u predvodnike energetske tranzicije u RH.

Izazov

Energetsku neovisnost i samodostatnost, jednako pravo svih stanovnika na resurse koji zadovoljavaju osobne životne potrebe.

Ideja

Provođenjem plana prijelaza na čistu energiju hrvatskih otoka, izradom tranzicijskih agendi, održavanjem online i fizičkih edukacija za sve razine društva na otocima, informiranjem i izvještavanjem putem otočkog portala o primjerima dobre prakse na nacionalnoj i međunarodnoj razini, podržavanjem projekata prijelaza na čistu energiju, strateškim partnerstvima s organizacijama aktivnim na podrčju uvođenja obnovljivih izvora energije u sve sektore.

Akteri

Zaposlenici, članovi i volonteri uduge Pokret Otoka i svih partnerskih profitnih i neprofitnih organizacija na nacionalnoj i regionalnoj razini; lokalno stanovništvo, poduzetnici i obrtnici, zaposlenici obrazovnih institucija i članovi jedinica lokalnih samouprava na svim hrvatskim otocima.

Učinak

U vremenima kad cijene energenata rapidno i drastično rastu, a plaće i nadnice ostaju iste, otoci su primjer dobre prakse za energetsku neovisnost i samodostatnost, a samim time omogućavanjem razvoja društva i života na otocima. Iako su odsječeni od kopna i samim time ograničeni mnogim potrebnim resursima, otoci i otočani oduvijek su se znali brinuti sami za sebe i biti neovisni, a kao takve zajednice mogu biti pozitivan primjer i predvodnici svim drugim zajednicama, pa čak i onima na kopnu, da je biti samodostatan moguće.

Transfer

Okupljanje i razvoj zajednice i suradnja svih sektora društva u svrhu zajedničkog napretka temelj su kvalitetne provedbe energetske tranzicije na hrvatskim otocima. Ta je dimenzija projekta prenosiva na sva društvena okruženja i kontekste u kojima treba biti spreman moći živjeti i stvarati vlastite resurse. Okupljanje i razvoj zajednice te dobivanje njenog povjerenja dugotrajan su i zahtjevan proces, u kojem pojedinci koji ga provode moraju biti spremni u potpunosti se predati zadatku. Kad se radi o grupi ljudi koja je spremna u potpunosti se posvetiti za boljitak zajednice, a kad su elementi ‘otočnosti‘ i izoliranosti poznat faktor, projekt je lako replicirati na druge otočne zajednice. U hrvatskoj je 50 otoka, a trećina njih već je započela svoj put prema energetskoj neovisnosti. Proces ima multiplikativnu funkciju.