2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Práca, Rôznorodosť, Vzdelávanie

Audience Award Badge

2022

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2022

Chorvátsko

Vzdelávanie, Životné prostredie, Miestny rozvoj