Emmaus

Nominovaní 2010

Krajina: Rakúsko

Región: Tirolsko

Polia pôsobnosti: Rodová rovnosť, Chudoba, Práca

Vlastník projektu: Verein Emmaus Innsbruck

Zodpovedná osoba: Mag. Benedikt Zecha

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?