Emmaus

Nominiranci 2010

Država: Avstrija

Regije: Tirolska

Področja dejavnosti: Enakopravnost med spoloma, Revščina, Delo

Lastnik projekta: Verein Emmaus Innsbruck

Odgovorna oseba: Mag. Benedikt Zecha

Spletna stran: Weblink

What is it about?