Hejny Method

Deserved joy of learning

Cena publika

audience 6
Rok:
2017
Krajina/Región:
Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
Vek cieľovej skupiny :
0 - 11 rokov = deti
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
H-mat, o.p.s.
Zodpovedná osoba:
Jan Šedo
Webstránka:
www.h-mat.cz

O čom to je?

The different approach to math didactics that leads children to explore math by themselves with joy and satisfaction. It not only improves children's relationship to math, their knowledge and understanding. The children are educated to cooperate, discuss with and respect others, argue for their ideas and work with errors, and eventually to reach an agreement. 30% of czech schools use Hejny method.