Hejného metoda

Zasloužená radost z poznávání

Cena veřejnosti

audience 6
Rok:
2017
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
dětská pedagogika / školská & vysokoškolská zařízení
Věk cílové skupiny:
0 - 11 let = děti
12 - 18 let = mládež
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
H-mat, o.p.s.
Odpovědná osoba:
Jan Šedo
Web:
www.h-mat.cz

O čem projekt je?

Nový přístup k výuce matematiky, při kterém děti objevují matematiku samy a s radostí. Zlepšuje nejen jejich vztah k matematice, znalosti a porozumění. Děti jsou vedeny ke spolupráci, diskuzi, respektování ostatních, obhajobě svých myšlenek, práci s chybou a dosahování dohod. Hejného metodu používá 30% českých škol.