Really Healthy School

Cena v hodnote 2 000 Eur 2019

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Neformálne vzdelávanie, Komunitný rozvoj, Predškolské vzdelávanie

Vlastník projektu: Skutečně zdravá škola, z.s.

Zodpovedná osoba: Václavík, Tom

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Skutečně zdravá škola is a civic initiative to improve the quality and sustainability of school meals and educate children about food with aim to increase the population’s health and develop local economies, sustainable forms of agriculture, and food distribution.

Ocenenie poroty

As a framework, the programme sets goals and standards and at the same time addresses the specific individual framework conditions of each individual school. Each school has its own school blog. By means of a certification system, the participating schools are interconnected. Everyone is involved, within and beyond the school. Around the theme of healthy and environmentally conscious nutrition, simultaneous awareness-raising, school development, and strengthening of regional economic cycles take place. A successful combination. Simple, complex, and innovative in the process.