Skutečně zdravá škola

Cena 2 000 euro 2019

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Mimoškolní vzdělávání, Komunitní rozvoj, Dětská pedagogika

Kdo stojí za projektem: Skutečně zdravá škola, z.s.

Odpovědná osoba: Václavík, Tom

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zvýšení kvality a udržitelnosti školního stravování a vzdělávání dětí o jídle s cílem ozdravení populace, rozvoj místních ekonomik a udržitelných forem zemědělství a distribuce potravin.

Hodnocení poroty

Tento program stanovuje rámcové cíle a standardy. Současně zohledňuje konkrétní podmínky jednotlivé školy. Každá škola má svůj vlastní školní blog. Všechny školy jsou navzájem propojeny prostřednictvím osvědčení. Zapojeni jsou všichni – uvnitř i za branami školy. Současně s podporou zdravého a k životnímu prostředí ohleduplného stravování probíhá osvěta, zvyšuje se povědomí o zdravé výživě, obohacuje se rozvoj školy a posilují se regionální ekonomické vztahy. Úspěšná kombinace. Jednoduché, komplexní a inovační.