25 129 32 5 1 3 Vienna 300 km Italy Germany Poland

winner

Bližšie ku komunite

Kontaktné centrum K2 - kontakt s komunitou

winner

The Viennese Kitchen

A do-it-yourself kitchen

The Viennese Kitchen@else
winner

Certificate Course “Educational Basics for Displaced Teachers”

Certificate Course “Educational Basics for Displaced Teachers”@else
winner

Housing First for Families in Brno

A Randomized Control Trial

Housing First for Families in Brno@else
winner

Knižný Klub PAĽIKERAV

Mladí Rómovia búrajú predsudky prostredníctvom čítania kníh

winner

Mission Dementia

Knowledge in Communicating with persons with dementia - an Internet based learning program for police officers in Austria

Mission Dementia@else
winner

Integration through apprenticeship

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Integration through apprenticeship@else
winner

Asylum needs information

Infovideos for young refugees in native-language

Asylum needs information@else
audience winner

AT HOME

Deposit Guarantee for Refugees

AT HOME@else
winner

BUDDY dobrovoľník na celý život pre každé dieťa v detskom domove

Hľadáme a redistribuujeme najvzácnejšiu komoditu - čas venovaný zo srdca.

winner

Mamma HELP

We help women with breast cancer

Mamma HELP@else
winner

Translanguaging Classrooms in Tiszavasvári

Translanguaging Classrooms in Tiszavasvári@else