27 135 35 8 1 4 Viedeň 300 km Taliansko Nemecko Poľsko

winner

Bližšie ku komunite

Kontaktné centrum K2 - kontakt s komunitou

winner

The Viennese Kitchen

A do-it-yourself kitchen

winner

Certificate Course

“Educational Basics for Displaced Teachers”

winner

Housing First for Families in Brno

A Randomized Control Trial

winner

Knižný Klub PAĽIKERAV

Mladí Rómovia búrajú predsudky prostredníctvom čítania kníh

winner

Mission Dementia

Knowledge in Communicating with persons with dementia - an Internet based learning program for police officers in Austria

winner

Integration through apprenticeship

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

winner

Asylum needs information

Infovideos for young refugees in native-language

audience winner

AT HOME

Deposit Guarantee for Refugees

winner

BUDDY dobrovoľník na celý život pre každé dieťa v detskom domove

Hľadáme a redistribuujeme najvzácnejšiu komoditu - čas venovaný zo srdca.

winner

Mamma HELP

We help women with breast cancer

winner

Translanguaging Classrooms in Tiszavasvári