Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2008

Nominovaný

Maďarsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2011

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2009

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2021

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie, Právo

2018

Nominovaný

Česká republika

Práca, Vzdelávanie, Rôznorodosť

2011

Víťaz

Maďarsko

Práca, Chudoba, Miestny rozvoj

2006

Nominovaný

Rakúsko

Umenie a kultúra, Sociálna starostlivosť a zdravie

2008

Víťaz

Rakúsko

Práca, Sociálna starostlivosť a zdravie

2013

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2005

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie