Projekti

FiltarOpen Filter

Filtar

Close Filter Form

2005

Nagrađeni

Austrija

Siromaštvo

2006

Nagrađeni

Austrija

Siromaštvo, Obrazovanje

2018

Nagrađeni

Austrija

Rad, Različitosti

2021

Nagrađeni

Hrvatska

Obrazovanje, Umjetnost i kultura, Pravosuđe

2014

Nominirani

Češka Republika

Različitosti

2013

Nominirani

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb

2011

Nagrađeni

Austrija

Različitosti, Zdravstvena i socijalna skrb

2017

Nominirani

Mađarska

Zdravstvena i socijalna skrb, Obrazovanje

2013

Nagrađeni

Mađarska

Ostalo

2006

Nagrađeni

Austrija

Rad, Obrazovanje

2016

Nagrađeni

Austrija

Različitosti

2015

Nominirani

Austrija

Obrazovanje