Projekti

Filter   

2024

Nominiranci

HU

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Izobraževanje

Socialno ali zdravstveno varstvo

2024

Nominiranci

SK

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Izobraževanje

Drugo

2024

Nominiranci

CS

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Socialno ali zdravstveno varstvo

Lokalni razvoj

Okolje

2024

Nominiranci

AT

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Delo

Raznolikost

Socialno ali zdravstveno varstvo

2024

Nominiranci

AT

Komercialno podjetje

Izobraževanje

Drugo

2024

Nominiranci

HR

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Lokalni razvoj

Raznolikost

2024

Nominiranci

AT

Javna uprava

Delo

Izobraževanje

Raznolikost

2024

Nominiranci

SL

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Delo

Okolje

2024

Nominiranci

SK

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Delo

Raznolikost

Izobraževanje

2024

Nominiranci

AT

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Revščina

Socialno ali zdravstveno varstvo

Okolje

2024

Nominiranci

HU

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Izobraževanje

Umetnost, Kultura

Socialno ali zdravstveno varstvo

2024

Nominiranci

SL

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Okolje

Lokalni razvoj