Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Nominovaný

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Rôznorodosť, Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Práca, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra, Právo

2021

Víťaz

Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko

Miestny rozvoj, Umenie a kultúra, Ostatní

2021

Nominovaný

Česká republika

Chudoba, Miestny rozvoj, Životné prostredie

2021

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Životné prostredie, Chudoba

2021

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Chorvátsko

Práca, Rôznorodosť