Projekty

Filter    

2024

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Nominovaný

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Ostatní

2024

Nominovaný

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Miestny rozvoj

Životné prostredie

2024

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Nominovaný

AT

Komerčný podnik

Vzdelávanie

Ostatní

2024

Nominovaný

HR

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Miestny rozvoj

Rôznorodosť

2024

Nominovaný

AT

Verejná správa

Práca

Vzdelávanie

Rôznorodosť

2024

Nominovaný

SL

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Životné prostredie

2024

Nominovaný

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Rôznorodosť

Vzdelávanie

2024

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Životné prostredie

2024

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Umenie a kultúra

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Nominovaný

SL

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Životné prostredie

Miestny rozvoj