Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2022

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Práca, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Práca, Rôznorodosť, Vzdelávanie

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Slovensko

Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj, Chudoba

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Slovinsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba