Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Nominovaný

Rakúsko, Chorvátsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Nominovaný

Česká republika

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Nominovaný

Česká republika

Práca, Vzdelávanie

2020

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Právo, Životné prostredie

2020

Nominovaný

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2020

Víťaz

Chorvátsko

Umenie a kultúra, Miestny rozvoj

2020

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2020

Nominovaný

Rakúsko

Miestny rozvoj, Rôznorodosť

2020

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca