Projekty

Filter    

2023

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Nominovaný

CS, SK

Komerčný podnik

Vzdelávanie

2023

Víťaz

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Vzdelávanie

2023

Nominovaný

HU

Komerčný podnik

Práca

Vzdelávanie

Rôznorodosť

2023

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Vzdelávanie

Rôznorodosť

2023

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Právo, Spravodlivosť

2023

Víťaz

AT

Komerčný podnik

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Víťaz

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Nominovaný

SL

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Nominovaný

SK

Komerčný podnik

Životné prostredie

2023

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Právo, Spravodlivosť