Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2019

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

Audience Award Badge

2019

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Ostatní

2019

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2019

Víťaz

Slovinsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2019

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Chudoba, Rôznorodosť

2019

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2019

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Ostatní

2019

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

Audience Award Badge

2019

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie

2018

Nominovaný

Chorvátsko

Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2018

Víťaz

Slovensko

Miestny rozvoj, Sociálna starostlivosť a zdravie