Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Právo

2020

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Práca, Miestny rozvoj

2020

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Umenie a kultúra

2020

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2020

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Chudoba, Miestny rozvoj

2020

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Miestny rozvoj

2019

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2019

Víťaz

Slovensko

Práca, Chudoba, Sociálna starostlivosť a zdravie

2019

Nominovaný

Česká republika

Práca, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie