Projekty

Filter    

2023

Víťaz

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Životné prostredie

2023

Nominovaný

HU

Komerčný podnik

Vzdelávanie

Umenie a kultúra

2023

Víťaz

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Chudoba

2023

Víťaz

HR

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Miestny rozvoj

2023

Nominovaný

CS

Komerčný podnik

Práca

Rôznorodosť

Vzdelávanie

2023

Nominovaný

HR

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Vzdelávanie

Právo, Spravodlivosť

2023

Nominovaný

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Vzdelávanie

Životné prostredie

2022

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

HR

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Životné prostredie

Miestny rozvoj

2022

Víťaz

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

2022

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť