Projekty

Filter    

2024

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Nominovaný

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Miestny rozvoj

2024

Nominovaný

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

2024

Nominovaný

SL

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Miestny rozvoj

2024

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Právo, Spravodlivosť

Miestny rozvoj

2024

Nominovaný

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Miestny rozvoj

Životné prostredie

2024

Nominovaný

HU

Komerčný podnik

Životné prostredie

Miestny rozvoj

2024

Nominovaný

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2024

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Právo, Spravodlivosť

Miestny rozvoj

2023

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Rôznorodosť

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť