Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2021

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie, Právo

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Umenie a kultúra

2021

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Miestny rozvoj

2021

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2021

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Rôznorodosť

2021

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2020

Nominovaný

Chorvátsko

Vzdelávanie, Životné prostredie