Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca

2020

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Rôznorodosť

2020

Nominovaný

Česká republika

Vzdelávanie, Zdravotná a sociálna starostlivosť

2020

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Práca, Vzdelávanie

2020

Víťaz

Slovensko

Rôznorodosť, Umenie a kultúra, Chudoba

2020

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Zdravotná a sociálna starostlivosť