Projekty

Filter    

2023

Víťaz

HU

Verejná správa

Chudoba

Vzdelávanie

Životné prostredie

2023

Nominovaný

SL

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Vzdelávanie

2023

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

2023

Víťaz

HU

Audience Award

Verejná správa

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Chudoba

2023

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Rôznorodosť

2023

Víťaz

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Miestny rozvoj

Ostatní

2023

Nominovaný

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Vzdelávanie

2023

Nominovaný

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Víťaz

HR

Komerčný podnik

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Umenie a kultúra

Životné prostredie

2023

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Víťaz

AT

Komerčný podnik

Práca

Vzdelávanie

2023

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť