Projeky

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Nominovaní

Chorvatsko

Práce, Diverzita, Vzdělávání

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Justice

2020

Nominovaní

Maďarsko

Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče

2020

Laureáti

Rakousko

Zdravotní & sociální péče

2020

Nominovaní

Rakousko

Diverzita, Práce, Místní rozvoj