Projeky

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2018

Laureáti

Rakousko

Práce, Diverzita

2018

Nominovaní

Slovensko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2018

Laureáti

Rakousko

Zdravotní, sociální péče, Diverzita

Audience Award Badge

2018

Nominovaní

Česko

Diverzita, Zdravotní, sociální péče

2018

Nominovaní

Česko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

Audience Award Badge

2018

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Diverzita

2018

Nominovaní

Rakousko

Chudoba, Ostatní

Audience Award Badge

2018

Slovensko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2018

Laureáti

Slovensko

Chudoba, Zdravotní, sociální péče

2018

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Diverzita

2018

Laureáti

Česko

Zdravotní, sociální péče

2018

Laureáti

Maďarsko

Zdravotní, sociální péče, Vzdělávání, Diverzita