Projekty

Filter   

2023

Laureáti

HU

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Diverzita

Sociální práce, Zdravotnictví

2023

Nominovaní

AT

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Sociální práce, Zdravotnictví

Životní prostředí

2023

Nominovaní

HU

Komerční podnik

Vzdělávání

Umění, Kultura

2023

Laureáti

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Sociální práce, Zdravotnictví

Chudoba

2023

Laureáti

HR

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Sociální práce, Zdravotnictví

Místní rozvoj

2023

Nominovaní

CS

Komerční podnik

Práce

Diverzita

Vzdělávání

2023

Nominovaní

HR

Občanská společnost / Sociální podnik

Práce

Vzdělávání

Právo, Spravedlnost

2023

Nominovaní

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

Chudoba

Vzdělávání

Životní prostředí

2022

Nominovaní

HU

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Sociální práce, Zdravotnictví

Místní rozvoj

2022

Nominovaní

HR

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Životní prostředí

Místní rozvoj

2022

Laureáti

HU

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

2022

Laureáti

AT

Občanská společnost / Sociální podnik

Chudoba

Sociální práce, Zdravotnictví