Projekty

Filter   

2023

Nominovaní

HU

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Diverzita

Sociální práce, Zdravotnictví

2023

Nominovaní

CS, SK

Komerční podnik

Vzdělávání

2023

Laureáti

HU

Občanská společnost / Sociální podnik

Chudoba

Vzdělávání

2023

Nominovaní

HU

Komerční podnik

Práce

Vzdělávání

Diverzita

2023

Nominovaní

HU

Občanská společnost / Sociální podnik

Chudoba

Vzdělávání

Diverzita

2023

Laureáti

AT

Občanská společnost / Sociální podnik

Diverzita

Sociální práce, Zdravotnictví

Právo, Spravedlnost

2023

Laureáti

AT

Komerční podnik

Diverzita

Sociální práce, Zdravotnictví

2023

Laureáti

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Sociální práce, Zdravotnictví

2023

Laureáti

AT

Občanská společnost / Sociální podnik

Práce

Sociální práce, Zdravotnictví

2023

Nominovaní

SL

Občanská společnost / Sociální podnik

Vzdělávání

Sociální práce, Zdravotnictví

2023

Nominovaní

SK

Komerční podnik

Životní prostředí

2023

Laureáti

AT

Občanská společnost / Sociální podnik

Chudoba

Sociální práce, Zdravotnictví

Právo, Spravedlnost