Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2018

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2018

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2018

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

Audience Award Badge

2018

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2018

Nominovaný

Česká republika

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

Audience Award Badge

2018

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Rôznorodosť

2018

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba, Ostatní

Audience Award Badge

2018

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2018

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Sociálna starostlivosť a zdravie

2018

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2018

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie

2018

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie, Rôznorodosť