Projekty

Filter    

2022

Víťaz

CS

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

HU

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Rôznorodosť

Umenie a kultúra

2022

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Rôznorodosť

Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Vzdelávanie

2022

Nominovaný

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Právo, Spravodlivosť

Ostatní

2022

Víťaz

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Práca

2022

Nominovaný

CS

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Právo, Spravodlivosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

AT

Komerčný podnik

Vzdelávanie

Rôznorodosť

2022

Víťaz

SL

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Miestny rozvoj

Ostatní

2022

Víťaz

AT

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť