Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Práca, Vzdelávanie

2020

Víťaz

Slovensko

Rôznorodosť, Umenie a kultúra, Chudoba

2020

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Rôznorodosť

2020

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Chudoba, Vzdelávanie

Audience Award Badge

2020

Nominovaný

Maďarsko

Rôznorodosť, Práca

2020

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Rôznorodosť

2020

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2020

Nominovaný

Chorvátsko

Práca, Rôznorodosť, Vzdelávanie

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť

2020

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj