Projekti

FiltarOpen Filter

Filtar

Close Filter Form

2018

Nagrađeni

Austrija

Rad, Različitosti

2018

Nominirani

Slovačka

Obrazovanje, Zdravstvena i socijalna skrb

2018

Nagrađeni

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb, Različitosti

Audience Award Badge

2018

Nominirani

Češka Republika

Različitosti, Zdravstvena i socijalna skrb

2018

Nominirani

Češka Republika

Obrazovanje, Zdravstvena i socijalna skrb

Audience Award Badge

2018

Nagrađeni

Austrija

Siromaštvo, Različitosti

2018

Nominirani

Austrija

Siromaštvo, Ostalo

Audience Award Badge

2018

Slovačka

Obrazovanje, Zdravstvena i socijalna skrb

2018

Nagrađeni

Slovačka

Siromaštvo, Zdravstvena i socijalna skrb

2018

Nominirani

Austrija

Obrazovanje, Različitosti

2018

Nagrađeni

Češka Republika

Zdravstvena i socijalna skrb

2018

Nagrađeni

Mađarska

Zdravstvena i socijalna skrb, Obrazovanje, Različitosti