Projekti

Filter   

2024

Nominiranci

HU

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Izobraževanje

Socialno ali zdravstveno varstvo

2024

Nominiranci

AT

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Delo

Socialno ali zdravstveno varstvo

2024

Nominiranci

SK

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Raznolikost

Socialno ali zdravstveno varstvo

Lokalni razvoj

2024

Nominiranci

CS

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Delo

2024

Nominiranci

SL

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Socialno ali zdravstveno varstvo

Lokalni razvoj

2024

Nominiranci

HU

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Izobraževanje

Pravosodje

Lokalni razvoj

2024

Nominiranci

CS

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Revščina

Lokalni razvoj

Okolje

2024

Nominiranci

HU

Komercialno podjetje

Okolje

Lokalni razvoj

2024

Nominiranci

CS

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Izobraževanje

Socialno ali zdravstveno varstvo

2024

Nominiranci

HU

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Izobraževanje

Pravosodje

Lokalni razvoj

2023

Nominiranci

HU

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Delo

Izobraževanje

Socialno ali zdravstveno varstvo

2023

Nominiranci

HU

Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Raznolikost

Izobraževanje

Socialno ali zdravstveno varstvo