O ceně

SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovačním projektům, a je udělována od roku 2005 každoročně celkem 15 výjimečným projektům z oblasti sociálních inovací. Vedle finanční odměny v celkové výši 54 000 EUR nabízí SozialMarie zviditelnění projektům, které inovačním způsobem reagují na společenské výzvy. 

„Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávájí prostor novým přístupům, inovačním  odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují  na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Inovace může být iniciována samotnou společenskou skupinou, které se problém týká a která je vždy uživatelem a zároveň spolutvůrcem projektu. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem i inspirací pro ostatní.“

(Definice socialních inovací, nadace Unruhe Privatstiftung)

SozialMarie - cena za sociální inovace

SozialMarie má již své pevné místo nejen v Rakousku, Maďarsku a v České republice, ale je známá i v Chorvatsku, Německu a v Polsku, či na Slovensku a ve Slovinsku. Zřizovatelkou této ceny je soukromá nadace Unruhe (Neklid), která byla založena v roce 2000 paní Wandou Moser-Heindlovou a jejím manželem Friedrichem Moserem.

Odvahu kreativním sociálním projektům

hodnotícím kritériím patří vedle inovativnosti projektového záměru především dopad a účinnost pro danou cílovou skupinu a efektivní realizace daných cílů. Cena není příspěvkem projektům, které potřebují finanční pomoc, ale je oceněním dobrých a účinných sociálních inovací. Má podpořit vzájemné propojování projektů a podněcovat diskusi na téma sociální inovace.

Slavnostní předávání cen

Ze všech přihlášených projektů zvolí odborná komise 15 nejlepších projektů, které jsou každoročně dne 1. května v rámci slavnostního předávání cen v ORF RadioKulturhaus ve Vídni obdrží ocenění SozialMarie. První tři finanční odměny jsou ve výši 15 000 euro, 10 000 euro a 5 000 euro, dalších dvanáct laureátů získává 2 000 euro. Všechny nominované projekty jsou pozvány na slavnostní udílení cen.

Aktivní záštita

1. května 2017 bude v rámci slavnostního předávání cen udělena aktivní záštita tentokrát již čtyřem z vítězných projektů. Patron si vybere vítězný projekt, který v průběhu následujícího roku aktivně podpoří.

Cena veřejnosti SozialMarie

Touto cenou jsou každoročně oceněni „miláčci“ veřejnosti, projekty ze zemí, v niž je cena SozialMarie vyhlašovaná po celém území. Od ročníku 2017 tuto cenu obdrží již čtyři projekty, jeden z České republiky, jeden z Maďarska, jeden z Rakouska a jeden projekt ze Slovenska. Rozhoduje o nich výhradně publikum.