The Omama project

Giving young children living in generational poverty a better chance to succeed in life

5
Rok:
2019
Země/Region:
Slovensko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
dětská pedagogika / školská & vysokoškolská zařízení
Věk cílové skupiny:
0 - 11 let = děti
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Cesta von
Odpovědná osoba:
Oľga Shaw
Web:
http://cestavon.sk

O čem projekt je?

Omama is an early child development home-visiting program which supports a healthy cognitive, social, and physical development of Roma children living in poverty during the most critical period of every child's life (0-3 years). Home visits are delivered by trained Roma women from the local communities. They are empowered to be a part of the solution in ending the cycle of generational poverty.