Projekty

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2009

Laureáti

Česko

Diverzita, Vzdělávání, Místní rozvoj

2013

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání

2019

Laureáti

Rakousko

Práce, Vzdělávání, Diverzita

2006

Laureáti

Rakousko

Umění, Kultura, Diverzita

2012

Nominovaní

Rakousko

Zdravotní, sociální péče

2015

Nominovaní

Slovensko

Zdravotní, sociální péče

2018

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Umění, Kultura

2019

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Umění, Kultura, Diverzita

2017

Nominovaní

Rakousko

Umění, Kultura, Diverzita, Zdravotní, sociální péče

2010

Laureáti

Rakousko

Justice, Zdravotní, sociální péče

2015

Laureáti

Česko

Diverzita