Projeky

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní- & sociální péče, Umění & Kultura

2020

Laureáti

Slovensko

Chudoba, Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Nominovaní

Maďarsko

Práce, Chudoba, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Rakousko

Zdravotní- & sociální péče, Místní rozvoj