Projekti

FiltarOpen Filter

Filtar

Close Filter Form

2020

Nagrađeni

Slovačka

Različitosti, Umjetnost i kultura, Siromaštvo

2006

Nagrađeni

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb

2012

Nominirani

Austrija

Različitosti

2010

Nagrađeni

Mađarska

Obrazovanje, Umjetnost i kultura, Različitosti

2006

Nagrađeni

Austrija

Različitosti, Siromaštvo

2010

Nominirani

Austrija

Različitosti, Obrazovanje

2010

Nagrađeni

Mađarska

Zdravstvena i socijalna skrb

2011

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje, Siromaštvo

2017

Nagrađeni

Mađarska

Umjetnost i kultura, Ostalo

Audience Award Badge

2013

Češka Republika

Ostalo, Umjetnost i kultura, Obrazovanje

2013

Nominirani

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb

2020

Nominirani

Austrija

Rad, Obrazovanje, Zdravstvena i socijalna skrb