Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2011

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2007

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2018

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Rôznorodosť, Vzdelávanie

2008

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Práca

2006

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2021

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Životné prostredie, Chudoba

2011

Nominovaný

Rakúsko

Práca

2009

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2015

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2006

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2009

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie