Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Zdravotná a sociálna starostlivosť, Umenie a kultúra

2020

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2020

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Chudoba, Miestny rozvoj

2020

Víťaz

Rakúsko

Zdravotná a sociálna starostlivosť, Miestny rozvoj