Projekty

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2018

Laureáti

Chorvatsko

Vzdělávání, Diverzita

2006

Nominovaní

Rakousko

Práce

Audience Award Badge

2015

Rakousko

Diverzita

2014

Laureáti

Slovinsko

Vzdělávání

2019

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Umění, Kultura, Diverzita

2009

Laureáti

Rakousko

Práce, Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Nominovaní

Rakousko

Práce, Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2019

Nominovaní

Rakousko

Diverzita, Zdravotní, sociální péče

2006

Laureáti

Rakousko

Zdravotní, sociální péče

2005

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Zdravotní, sociální péče