Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2015

Víťaz

Česká republika

Právo

2006

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Chudoba

2015

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie

2019

Víťaz

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Rôznorodosť

2017

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Chudoba

2015

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2019

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Nominovaný

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Slovensko

Rôznorodosť, Umenie a kultúra, Chudoba

2015

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2013

Víťaz

Maďarsko

Práca