Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Právo

2020

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Rôznorodosť

2011

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2010

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2019

Nominovaný

Slovensko

Práca, Vzdelávanie

2013

Víťaz

Chorvátsko

Chudoba

2015

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2010

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

Audience Award Badge

2013

Rakúsko

Ostatní

2014

Nominovaný

Česká republika

Chudoba

2018

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba, Ostatní