Muzej osobnih priča

Nositelj projekta: Fantastično dobra institucija- FADE IN , Incredibly good institution- FADE IN

Odgovorna osoba: Suzana Agotić

2022

Nominacija

HR

Civilno društvo / Društvena ekonomija

O čemu je riječ?

Muzej osobnih priča kroz dokumentiranje i promoviranje osobnih priča manjina ima za cilj smanjiti predrasude i širu zajednicu upoznati s onima koje često percipiramo kao druge i drugačije. Stalni postav Muzeja čini pedesetak osobnih priča Roma i Židova. Svaka priča zaokružena je cjelina, a sastoji se od video zapisa, predmeta povezanog s osobnom pričom i fotografije pripovjedača. Sadržaj Muzeja odmiče od uvriježenog modela prezentacije manjinskih zajednica te prodire u osobni svijet pojedinaca s kojim se posjetitelji lako mogu identificirati.

Izazov

Uz značajan porast siromaštva i socijalne nejednakosti hrvatsko se društvo suočava i s jačanjem nacionalizma, a posljednjih godina i socijalne distance prema migrantima i izbjeglicama. Posljedice takvog stanja najviše utječu na one koji su na margini društva – manjine i druge ranjive skupine.

Ideja

Muzej osobnih priča mali je izložbeni prostor koji prikuplja i čuva priče manjina koje žive u istočnoj Hrvatskoj. Osnovan je iz potrebe da se ospori duboko ukorijenjeni stavovi i predrasude prema manjinama u našim zajednicama, što se postiže predstavljanjem različitih narativa kroz medij fotografije, izložbene objekte i dokumentarne videe.

Akteri

U fokusu etničke manjine i druge marginalizirane skupiname. Dionici iz zajednice uključeni su kako u istraživanje, gdje nam pomažu da dosegnemo i izgradimo povjerenje sa širom zajednicom, tako i u samu proizvodnju sadržaja. Također su aktivno uključeni u provedbu aktivnosti Muzeja i promicanje njegovih temeljnih vrijednosti i ciljeva.

Učinak

Osobne priče pružaju nam priliku da bolje razumijemo svijet oko nas. Naime, manjine rijetko imaju priliku da progovore javno, u prvom licu. Pripovijedanje ne samo da im daje glas, nego govoreći o univerzalnim temama one također bivaju osnažene da izađu iz društveno nametnutih generalizacija i stereotipa.

Transfer

Iskustvo nam je pokazalo da osobne priče zahvaljujući svojoj univerzalnosti mogu lako nadilaziti geografske granice. Isto vrijedi i za prijenos procesa na druge zajednice. Pripovijedanje je vrijedna i važna metoda za osobne i društvene promjene te za izgradnju tolerantnijeg, inkluzivnijeg i solidarnijeg društva.