Društveni atelje

Nositelj projekta: DKolektiv – organizacija za društveni razvoj (organisation for social development)

Odgovorna osoba: Nikica Torbica

2023

Nagrada u vrijednosti od 2000 eura

HR

Civilno društvo / Društvena ekonomija

O čemu je riječ?

DKolektiv već 17 godina radi na razvoju demokratskog i uključivog društva. Taj je rad kulminirao 2021. godine u osmišljavanju i otvaranju društvenog centra s ciljem odgovaranja na društvene, demokratske, kulturalne, generacijske, sektorske, demografske i ekonomske izazove. Društveni atelje želi osnažiti ranjive i marginalizirane, kako bi postali proaktivni članovi zajednice. Time je Društveni atelje istovremeno i prostor, ali i sve aktivnosti koje s građanima u njemu provodimo. Njegovu je važnost u prošloj godini prepoznalo preko 2000 građana koji su sudjelovali na preko 180 aktivnosti.

Izazov

Društvena otuđenost, demokratski deficit te otpor prema osobama i skupinama koje građani prepoznaju kao “druge” neki su od problema suvremenog društva. Taj je problem dodatno izražen kada ne postoji mjesto koje sustavno uključuje građane u zajedničko promišljanje i kritičko djelovanje za dobrobit zajednice.

Ideja

Društveni atelje naš je odgovor na ove izazove, te služi kao centar zajednice za izgradnju aktivne i inkluzivne zajednice u suradnji s lokalnim građanima. Naš je cilj osnažiti građane da postanu dio rješenja prepoznatih izazova, dok istovremeno pružamo ranjivim skupinama adekvatne aktivnosti koje su sukreirane kroz dijalog između stručnjaka, praktičara i građana.

Akteri

Dionici u ovom procesu su tim Društvenog ateljea, naši partneri, stručnjaci, građani i predstavnici ranjivih skupina. Dionici sudjeluju na četiri razine, ovisno o njihovoj sposobnosti i volji za sudjelovanjem. Mogu djelovati kao korisnici, su-kreatori kroz konzultacije, partneri u suradnji ili kao pojedinci čje inicijative i ideje podržavamo.

Učinak

Kroz 16 mjeseci postojanja Društvenog ateljea, imali smo više od 2500 posjeta, 200 aktivnosti i preko 30 organizatora aktivnosti. Kroz klubove volontera mladih, umirovljenika i nastavnika potaknuli smo aktivaciju građana, a kroz grupe podrške za žene i izbjeglice njihovo dugoročno osnaživanje i integraciju u zajednicu.

Transfer

Smatramo da je naš način rada s građanima, koji potiče njihovo uključivanje na različitim razinama, inovativne aktivnosti temeljene na ispitanim potrebama i dijalogu s građanima, kao i stvaranje fokalne točke u zajednici koja okuplja te aktivnosti, primjer dobre prakse koji je primjenjiv u različitim sredinama i kontekstima. 

Ocjena žirija
Društveni Atelje omogućuje marginaliziranim skupinama da postanu aktivni članovi svoje zajednice. Projekt nudi siguran prostor za refleksiju i jača suradnju i dijalog između institucija, stručnjaka iz organizacija civilnog društva i građana. Projekt je posebno važan u lokalnom kontekstu. Zahvaljujući pristupu u kojem mnoge aktivnosti provode lokalne zajednice, Društveni Atelje može brzo reagirati na nadolazeće društvene izazove.