Audience Award Badge

2022

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Práca

2022

Chorvátsko

Vzdelávanie, Životné prostredie, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj