2023

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Vzdelávanie

2023

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Víťaz

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Umenie a kultúra, Životné prostredie

2023

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Víťaz

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie

2023

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba

Audience Award Badge

2023

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba

2023

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2023

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Vzdelávanie, Životné prostredie

2023

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Právo, Spravodlivosť

2023

Víťaz

Rakúsko

Práca, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť