Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2007

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Práca

2007

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2007

Víťaz

Rakúsko

Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2007

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2007

Víťaz

Rakúsko

Chudoba

2007

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie

2007

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Právo, Spravodlivosť

2006

Nominovaný

Rakúsko

Umenie a kultúra, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2006

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2006

Nominovaný

Rakúsko

Miestny rozvoj

2006

Nominovaný

Slovinsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2006

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť