Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2008

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2008

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2008

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2007

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2007

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2006

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2006

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Chudoba

2006

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba