Patron

Zvláštní úkol patrona cen SozialMarie spočívá v podpoře zvoleného projektu v následujícím roce, a to jakýmkoliv způsobem.

 

Augustin (Prince) Pallikunnel

Augustin (Prince) Pallikunnel

Aktivní záštita SozialMarie 2017 Rakousko

„Všude na Světě žije nespočet lidí bez naděje a dobrých vyhlídek. Když tito lidé nečekaně zažijí něco pozitivního nebo se dozví něco, o čem se jim ani nemohlo snít, začnou vidět život z jiné, z hezčí perspektivy. Odváží se zase věřit a doufat v lepší budoucnost. To, že jim naše jednání může na tváři vykouzlit úsměv a dát jim trochu radosti, dělá náš život smysluplným a naplňuje nás.“

Augustin (Prince) Pallikunnel se stal vzorem veselého a respektovaného soužití různých kultur již v době, kdy přišel na začátku 90. let do Vídně studovat ekonomii. Od roku 1999 vede známý vídeňský supermarket PROSI v ulici Kandlgasse. Nabízí v něm potraviny z celého Světa a přináší kosmopolitního ducha do přilehlých ulic tamní městské části. Hned vedle je obchod s kosmetikou a hair-shop. Pořádá oblíbený pouliční festival ‚Exotic Festivals‘, nabízí mezinárodní kuchařské kurzy a nedávno naproti obchodu otevřel indickou restauraci PROSI Indian Restaurant. Tak přispěl a přispívá k vídeňskému interkulturnímu soužití. Integrace mezi různými kulturami je možná totiž jen skrze sdílení na stejné úrovni očí. Pallikunnel vyrostl v indické Kerale. V roce 2011 založil nadaci PROSI Global Charity Foundation, která se zavazuje k přímé podpoře a pomoci sociálně a ekonomicky slabých na celém Světě. Ta realizuje dobročinné projekty na různých kontinentech a v Rakousku.

Tímea Junghaus

Tímea Junghaus

Aktivní záštita SozialMarie SozialMarie 2017 Maďarsko

„Sociální inovace je pro mne jádrem toho, jak se my, jako společnost přetváříme. A toto “my“ potřebuje přetváření jako inspiraci pro boj s apatií a hloupostí obyčejného. Potřebujeme čerstvé nápady a novátorská řešení, abychom citlivě a efektivně a současně udržitelně řešili sociální problémy neopomínaje sociální rovnost a soudobou kreativitu. SozialMarie spojuje čestné a vážené rytíře sociální proměny a oslavuje jejich fantasii a moudrost. Potvrzuje sílu přednosti kolektivu, společenství a společnosti před individuálními potřebami a pouhým podnikatelským profitem … To je nadmíru cenná lekce, učí nás, naše někdy uzavřené, nudné, vyčerpané a nesoustředěné „já“ proměnit a vydat se hledat možnosti jak nově rozkvést“.

Tímea Junghausová je kunsthistorička a kurátorka soudobého umění. Od roku 2010 je vědeckou stipendistkou Maďarské akademie věd. Je také spoluvydavatelkou a autorkou obsáhlé publikace „Meet Your Neighbours – Contemporary Roma Art from Europe“ (2006) (Potkejte své sousedy – Současné romské umění z Evropy), o výtvarném umění evropských Romů. Byla kurátorkou otevření budapešťské galérie Jánose Balázse (2004) a romské části výstavy Hidden Holocaust-výstavy v budapešťské umělecké síni, a také prvního romského pavilónu při 52. Ročníku Benátského Biennale (2007). Příklady její práce jsou: Archivní a akademická konference o romském Hiphopu (2010), Romští starci a jejich veřejná intervence kvůli nedokončenému památníku zavražděných Sinti a Romů Nacistickým režimem na 7. Berlínském Biennale (2012), Roma Body Politics I.-III. v budapešťské Gallery8 (2015), Předávané Trauma? na berlínské scéně Aufbau Haus (2015), Cikání – při zničení na švédském Biennale v Göteborgu (2015), (Re-) konceptualizace romské rezistence v Hellerau – Centru Evropských umění v Drážďanech (2016). Intenzivně se věnovala a bádala, publikovala o spojení moderního soudobého umění a kritických teorií, zvláště ve vztahu k tématům kulturní odlišnosti, kolonialismu jakož i menšin a jejich zastoupení. Junghausová je zakládající ředitelkou Evropské romské kulturní nadace, nezávislé nadace, která zřídila Gallery8 – Roma Contemporary Art Space. Junghausová je koneckonců kurátorkou sekce výtvarného umění Romského archivu (2017), digitálního Romského archivu.

Lejla Abbasová

Lejla Abbasová

Aktivní záštita SozialMarie 2017 Česká republika

Lejla Abbasová pracovala od svých 18 let ve významných českých televizích. Řadu let uvádí společenské večírky, sportovní akce, konference a programy. Moderuje v českém a anglickém jazyce. Ve svých 21 letech se stala tiskovou mluvčí Ligy etnických menšin, přes které se seznámila s projektem adopce dětí na dálku. Zhruba 5 let pracovala jako koordinátorka tohoto projektu pro Keňu, díky programu v Keni i půl roku žila. Později Lejla založila nadační fond Asante Kenya a Projekt Medela, jež se snaží pomoci znevýhodněným dětem po celém světě. Asante Kenya v průběhu let podpořilo 19 projektů v Keni, vedle základních škol zřizoval i internátní vzdělávací středisko pomáhající dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou a počítačovou učebnu s výukou e-afric@ Cyber Café pro děti ze slumů. Asante Kenya financovalo výstavbu či dostavbu 5 škol. Společně s o.p.s. Njovu založil nadační fond charitativní e-shop s africkými šperky a doplňky Imana.cz. Projekt Medela podporoval neziskové organizace a jejich konkrétní projekty. V jeho režii byl vydán kalendář Jana Saudka představující významné české ženy, Medela také přípravila a publikovala knihu pohádek z podporovaných destinací s názvem Pohádky z jiných světů. V její režii (a koprodukci České televize) také vznikl a byl financován dokument Olgy Sommerové Medela, latinsky pomoc. Za svou humanitární činnost obdržela Lejla Abbasová v roce 2009 bronzovou medaili Ministerstva zahraničních věcí. V letech 2009-2010 pracovala jako tisková mluvčí a poradkyně ministra pro lidská práva. Lejla je patronem prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (dofe.cz) a dalších neziskových projektů.

Iveta Radičová

Iveta Radičová

Aktivní záštita SozialMarie 2017 Slovensko

Prof. Dr. Iveta Radičová, PhD. je profesorkou sociologie na Bratislavské mezinárodní škole liberálních studií (BISLA) a poradkyní eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví. Většinu své kariéry se věnovala sociální a rodinné politice. V roce 1992 založila neziskové Centrum pro analýzu sociální politiky. V roku 2005 byla jmenovaná ředitelkou Institutu sociologie Slovenské akademie věd. Iveta Radičová působila jako hostující profesorka na univerzitách v Rakousku, Belgii, České republice, Finsku, Švédsku, Spojeném království a v USA. V roce 2013 absolvovala odbornou stáž na Oxfordské univerzitě v rámci projektu Média a demokracie v střední a východní Evropě, v roce 2015 odbornou stáž Richarda von Weizsäckera na Akademii Roberta Bosche a také odbornou stáž Fullbrightovy nadace na New School for Social Research v New Yorku.

Iveta Radičová byla v letech 2010 až 2012 premiérkou Slovenské republiky (SR). Působila mimo jiné jako místopředsedkyní Parlamentní komise pro sociální záležitosti a bydlení v Národní radě Slovenské republiky (2006-2009), ministryně práce a sociálních věcí SR (2005-2006) a ministryně obrany SR (2011- 2012). V roli expertky na sociální politiku při Evropské komisi se Iveta Radičová podílela na evropských projektech zaměřených na koordinaci systémů sociálního zabezpečení a výměny informací o sociálních politikách členských států (MISSOC, TRESS, FRESCO). Iveta Radičová publikovala a editovala řadu knih a studií mapujících transformaci sociálního systému na Slovensku a v dalších post-socialistických zemích. Je členkou World Leadership Alliance Club de Madrid a Rady ženských světových leaderů (Council of Women World Leaders).