Projekty

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2022

Laureáti

Slovensko

Vzdělávání, Diverzita, Umění, Kultura

2022

Nominovaní

Česko

Právo, Spravedlnost, Sociální práce, Zdravotnictví

2022

Nominovaní

Chorvatsko

Diverzita, Místní rozvoj, Umění, Kultura

2022

Nominovaní

Rakousko

Práce, Vzdělávání

2022

Laureáti

Maďarsko

Sociální práce, Zdravotnictví, Právo, Spravedlnost

2022

Nominovaní

Maďarsko

Vzdělávání, Sociální práce, Zdravotnictví

Audience Award Badge

2022

Laureáti

Česko

Diverzita, Sociální práce, Zdravotnictví

2022

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Diverzita

2022

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Sociální práce, Zdravotnictví

2022

Chorvatsko

Vzdělávání, Životní prostředí, Místní rozvoj

2022

Laureáti

Slovinsko

Práce, Místní rozvoj, Ostatní

2022

Laureáti

Rakousko

Sociální práce, Zdravotnictví