Projekty

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Laureáti

Chorvatsko

Vzdělávání, Diverzita, Umění, Kultura

2016

Laureáti

Rakousko

Práce

Audience Award Badge

2016

Nominovaní

Česko

Diverzita

2012

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2007

Nominovaní

Rakousko

Diverzita, Zdravotní, sociální péče

2010

Laureáti

Rakousko

Diverzita, Vzdělávání

2006

Laureáti

Rakousko

Diverzita, Chudoba

2015

Laureáti

Maďarsko

Chudoba

2012

Nominovaní

Chorvatsko

Zdravotní, sociální péče

2010

Nominovaní

Rakousko

Diverzita, Chudoba, Práce

2006

Nominovaní

Rakousko

Zdravotní, sociální péče