Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Právo, Životné prostredie

2020

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Miestny rozvoj