Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2016

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2021

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie, Právo

2005

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Miestny rozvoj

2009

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2013

Víťaz

Česká republika

Ostatní

2006

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2018

Víťaz

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2010

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2007

Víťaz

Rakúsko

Právo, Umenie a kultúra, Rôznorodosť