Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2020

Víťaz

Slovensko

Rôznorodosť, Umenie a kultúra, Chudoba

2020

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Práca, Vzdelávanie