Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2022

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní

2022

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Práca

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Životné prostredie

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Slovinsko

Práca, Miestny rozvoj, Ostatní

2022

Víťaz

Slovensko

Práca, Vzdelávanie, Miestny rozvoj