Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Nominovaný

Maďarsko, Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Miestny rozvoj

2021

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Ostatní

2021

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Právo, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2021

Nominovaný

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie, Právo

2021

Nominovaný

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Právo, Chudoba

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Chorvátsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra