Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2010

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Rôznorodosť

2010

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2013

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2010

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2010

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Práca, Umenie a kultúra

2015

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť

2008

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť

2005

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2008

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2011

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie