Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2023

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Vzdelávanie

2023

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2023

Víťaz

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Umenie a kultúra, Životné prostredie