Projekti

FiltarOpen Filter

Filtar

Close Filter Form

2014

Nagrađeni

Austrija

Različitosti

2009

Nagrađeni

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb, Različitosti

2009

Nominirani

Češka Republika

Različitosti, Zdravstvena i socijalna skrb

2020

Nagrađeni

Hrvatska

Umjetnost i kultura, Lokalni razvoj

2020

Nominirani

Austrija, Hrvatska

Različitosti, Zdravstvena i socijalna skrb

2010

Nominirani

Austrija

Različitosti, Siromaštvo, Rad

2021

Nagrađeni

Češka Republika

Rad, Zdravstvena i socijalna skrb, Siromaštvo

2019

Nagrađeni

Austrija

Različitosti, Zdravstvena i socijalna skrb

2010

Nominirani

Austrija

Obrazovanje, Lokalni razvoj, Različitosti

2015

Nominirani

Austrija

Različitosti

2013

Nominirani

Mađarska

Siromaštvo