Learning to Own

Nominovaní 2023

Krajina: Slovinsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Práca, Odborná kvalifikácia, Vzdelávanie dospelých

Vlastník projektu: Erika Funa

Zodpovedná osoba: Erika Funa

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

By analyzing and adapting the best foreign practice of employee-owned company ownership culture, we developed an ownership culture development program for companies that plays a central role in encouraging and preparing copanies for employee ownership. It is intended both for companies on the transition to employee ownership and for those who want the benefits of a highly participatory work environment with highly motivated, broadly competent and innovative employees.